AvanTech fioke

AvanTech YOU sistem fioka je rezultat raznovrsnosti dizajna i kreativne fleksibilnosti, skrivenih radnih delova i savršenih performansi, kao i efikasnog koncepta proizvoda prilagođenog kupcu. Tanke metalne stranice u mnogo idemnzija i tri boje široko otvara vrata dizajna.

AvanTech fioke